استراتژی های ورود به بازار

284 بازدید

استراتژیهای ورود به بازار، برای کسبوکارهای نوپا

از اصطلاح استراتژی ورود به بازار، بیشتر در مورد شرکتهایی که قصد دارند وارد فضای تجارت بینالمللی و یا جهانی شوند، استفاده میشود. اما به هر حال، هر کسبوکاری، حتی یک مغازۀ پوشاک و یا یک استارتاپ هم باید راهی برای ورود به بازار مورد نظر، پیدا کند.

یک کسبوکار نوپا، پس از بخشبندی بازار و انتخاب بازار مرتبط با خدمات و کالاهای خود، شیوهای را برای آغاز فعالیت خود در اکوسیستم، در نظر میگیرد. سپس باید راهکاری را به منظور شناختهشدن در میان مخاطبان و مصرفکنندگان، عملی نماید.

اگر شما هم در حال تصمیمگیری برای انتخاب استراتژی ورود به بازار هستید، پیشنهاد میکنیم متن زیر را بخوانید و پس از تعیین جایگاه آتی خود به عنوان دنبالهرو و یا رهبر، به کمک یکی از روشها وارد بازار شوید.

دنبالهرو یا پیشرو؟

انتخاب دنبالهرو و یا پیشرو بودن در فضای بازار، یک امر مهم است. شرکتها باید بدانند که قرار است رهبری بازار را به دست بگیرند و یا در گوشههایی از آن، به تقلید از دیگران بپردازند؟

اگر شرکتی قصد داشتهباشد به رهبر بازار تبدیل شود، باید تلاش بسیاری را به کار ببندد تا بتواند سهم بزرگی از بازار را به دست آورد و حرف اول را بزند. اما اگر انتخاب شرکتی دنبالهروی باشد، باید بداند که برای این کار نیاز به تلاش مضاعف نیست. شرکتهای دنبالهرو خود را به آب و آتش نمیزنند، بلکه فقط تقلید میکنند و به داشتن بخش کوچکی از مشتریان اکتفا مینمایند.

4 روش اصلی برای ورود به بازار

ورود به بازار برای کسبوکارهای نوپا، ممکن است کار چندان سادهای نباشد. برخلاف تصور عام که این اتفاق را بسیار ساده میپندارند. با توجه به رشد روزافزون شرکتها و ارائهدهندگان کالاها و خدمات گوناگون، بازار رقابت بسیار پیچیدهتر از گذشته میباشد. ایدههای متنوع و محصولات منحصر بهفرد، ذائقۀ مصرفکنندگان را به طرز عجیبی تغییر دادهاست. بنابراین، ورود به چنین بازاری، باید هوشمندانه و دقیق باشد تا با موفقیت روبهرو شود.

اکنون به معرفی 4 روش اصلی برای ورود به بازار میپردازیم.

اگر شما در حال تکمیل ایدۀ خود هستید و به زودی به اکوسیستم، وارد خواهیدشد، روشهای زیر را بخوانید و برای نوع ورودتان، برنامهریزی کنید.

  • استفاده از رخدادهای اجتماعی: هرچند این روش، توجه شرکتهای نوپا را بیشتر به خود جلب کرده، اما شرکتهای قدیمی هم از آن استفاده میکنند.

کسبوکارهای نوپا، برای شناختهشدن در بازار، از برگزاری رخدادهای اجتماعی مختلف بهره میگیرند. کنفرانسهای علمی، مسابقات علمی و ورزشی، جشنوارهها و… همگی رخداد علمی محسوب میشوند.

شرکتها از دو شیوه در برابر رخدادهای اجتماعی استفاده میکنند: در شیوۀ اول به حمایت از آنها میپردازند و اگر از سرمایۀ کافی برخوردار باشند، اسپانسر رخدادها میشوند. در شیوۀ دوم نیز خودشان رخدادها را برگزار میکنند. در میان این رخدادها، امکان معرفی کالاها و خدمات شرکتها به وجود میآید و افراد بسیاری در جریان فعالیت آنها قرار میگیرند. حتی گاهی اوقات، محصولات شرکت، به عنوان جایزه و یا یادبود به حاضران اعطا میشود که این اتفاق به تنهایی، تبلیغات نیز به حساب میآید.

برگزاری رخدادهای اجتماعی، روش بسیار مناسبی برای دیدهشدن و افزایش فروش شرکتها است.

  • بهرهمندی از تبلیغات: در سالهای اخیر، شرکتهای بزرگ و کوچک، همگی از تبلیغات استفاده کردهاند. حتما شما هم مشاهده کردهاید که برندهای محبوب جهان، هنوز هم در بیلبوردهای خیابانی، اطراف زمین فوتبال و… محصول خود را به مخاطبان یادآوری میکنند. 

برای کسبوکارهای ناشناخته و کوچک هم، این روش، روش مناسبی برای معرفی خود به مخاطبان و ورود به بازار است. 

البته تبلیغاتی میتواند اثرگذار باشد که خلاقانه طراحی شود و توجه افراد را به خود جلب کند. 

  • ارائۀ خدمات و یا محصولات متفاوت: اگر قرار باشد کسبوکارهای نوپا، دقیقا همانند بقیۀ رقبای موجود در بازار، به ارائۀ خدمات و یا محصولات بپردازند، دلیلی برای مصرفکنندگان وجود ندارد که بخواهند به تازهواردها روی آورند. یک شرکت تازهتأسیس، باید با همۀ توانی که دارد، برای متفاوت بودن تلاش کند.

این روزها ایجاد تفاوتی که از آن نام بردیم، کار بسیار سختی است. همۀ شرکتها در تلاشند تا خدمت یا محصولی را به مشتری عرضه کنند که با بقیه متفاوت است. مثلا رستورانها در رقابت با یکدیگر، به ارائۀ سالادهای رایگان و خوراکیهای مختلف دیگر اقدام میکنند تا افراد را به خود جذب کنند.

اگر در آستانۀ شروع کسبوکاری تازه هستید، به داشتن محصولی متفاوت و باارزش فکر کنید.

  • قیمتگذاری پایین: همۀ ما با شرکتهای تازهواردی که محصولاتشان را با قیمتهای پایینی عرضه میکنند، مواجه شدهایم. این شرکتها با این نوع قیمتگذاری، قصد جلب توجه مشتریان را دارند. اما به محض اینکه به اصطلاح از آب و گل درآمدند و جایگاه محکمی در بازار کسب کردند، قیمتها را افزایش میدهند.

اگر تصمیم گرفتهاید، این استراتژی را برای ورود به بازار انتخاب کنید، بهتر است برای همیشه به آن پایبند باشید. در غیر این صورت مشتریان تصور میکنند که قصد فریب آنها را داشتهاید و نسبت به برند شما بیاعتماد میشوند. آن وقت ممکن است پس از مدها کسب سود، با ضرر و زیان چشمگیری روبهرو شوید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://pellebepelle.com/?p=2149
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد استراتژی های ورود به بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فراموشی رمز عبور

ثبت نام

به مرکز کارآفرینی پله به پله خوش آمدید.

به مرکز کارآفرینی پله به پله خوش آمدید